Priser:

Ursäkta den långa väntetiden !

Vi har på grund av överbelastning i våra vanliga jobb dagtid, ej kunnat färdigställa försäljningen av begagnade datordelar / datorer. Detta kan komma att startas (hoppas vi) i Maj månad, 2018.